nag apkry

Szlak Architekrury Cerkiewnej

szlak cer slotwiny2Krynica - Słotwiny

Dawna cerkiew p.w. Opieki Najświętszej Marii Panny.

Świątynia została zbudowana  w latach 1887-1888 w miejscu spalonej w 1796 roku cerkwi.
Jest to budynek drewniany, konstrukcji zrębowej, pokryty blachą z kwadratową wieżą konstrukcji słupowej. Budynek wieńczą trzy baniaste kopuły ze ślepymi latarniami.
Ołtarz główny z XIX w.
Z wyposażenia cerkiewnego zachowało się jedynie barokowe (XVIII w.) tabernakulum z rzeźbionym tronem i wizerunek Chrystusa przy słupie oraz barokowo-klasycystyczny lichtarz z XIX wieku.
Obecnie kościół rzymskokatolicki.

 

Berest

Dawna cerkiew greko-katolicka p.w. Świętych Kosmy i Damiana.szlak cer berest

Obecnie istniejąca świątynia zbudowana została w 1842 roku, w typie sakralnego budownictwa zachodnio-łemkowskiego.
Jest to budynek drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalona, pobita gontami i pokryta blachą, z wieżą konstrukcji słupowej. Budynek wieńczą trzy baniaste wieżyczki ze ślepymi latarniami dodatkowo ozdobione kopułkami  i kutymi krzyżami.
Wnętrze nakryte kopulastymi sklepieniami pozornymi. 
Całość wyposażenia utrzymana w tradycji cerkiewnej z XVII-XX w.
Obecnie kościół rzymskokatolicki.

 

szlak cer piorunkaPiorunka

Dawna cerkiew greko-katolicka p.w. Świętych Kosmy i Damiana.

Obecnie istniejąca świątynia zbudowana została w 1789 roku w typie sakralnego budownictwa zachodnio-łemkowskiego.
Budynek drewniany, trójdzielny, jednonawowy, konstrukcji zrębowej z wieżą o konstrukcji słupowej.
Całość świątyni wieńczą trzy baniaste kopuły.
Wewnątrz zachowany został wystrój cerkiewny.
Najstarszym i  w całości zachowanym zabytkiem jest rokokowy ikonostas z XVIII wieku.

 

szlak cer czyrnaCzyrna

Dawna cerkiew greko-katolicka p.w. Św. Paraskiewy.

Obecnie istniejąca świątynia zbudowana została w 1892 roku, w typie sakralnego budownictwa zachodnio-łemkowskiego.
Budynek drewniany, szalowany, trójdzielny, jednonawowy, konstrukcji zrębowej  z wieżą konstrukcji słupowej.
Dach nad prezbiterium siodłowy, ponad nawą kopuła zakończona wieżyczką z latarnią i baniastym hełmem, analogicznym jak nad prezbiterium i wieżą.
Wnętrze utrzymano częściowo w tradycji cerkiewnej.

 

szlak cer mochnaczkaMochnaczka Niżna

Dawna cerkiew greko-katolicka p.w. Św. Michała Archanioła.

Cerkiew zbudowana została w XVIII w., a następnie rozbudowana w 1846 roku, w typie budownictwa zachodnio-łemkowskiego.
Budynek pierwotnie trójdzielny, konstrukcji zrębowej z wieżą konstrukcji słupowej zwężającą się ku górze z nadwieszona izbicą. Dach namiotowy kryty blachą.
Całość wieńczą trzy baniaste wieżyczki ze ślepymi latarniami.
Najstarszym i w całości zachowanym zabytkiem jest ikonostas barokowo-klasycystyczny z XVII/XVIII wieku.

 

szlak cer tyliczTylicz

Dawna cerkiew greko-katolicka p.w. Świętych Kosmy i Damiana.

Świątynia zbudowana została w latach 1738-1744 w typie sakralnego budownictwa zachodnio-łemkowskiego.
Budynek jest w całości drewniany, konstrukcji zrębowej, trójdzielny, jednonawowy z wieżą konstrukcji słupowej podbitą gontem. 
Obiekt wieńczą trzy wieżyczki z baniastymi hełmami.
Całość wyposażenia wnętrza o charakterze cerkiewnym.
Najstarszym i najpiękniejszym elementem jest ikonostas późnobarokowy z elementami współczesnymi.

 

szlak cer powroznikPowroźnik

Cerkiew greko-katolicka p.w. Św. Jakuba Młodszego Apostoła.

Cerkiew zbudowana została na początku XVII w., a przebudowana na początku XIX w.
Budynek trójdzielny, konstrukcji zrębowej.
Wewnątrz znajduje się cenne wyposażenie cerkiewne z XVIII-XIX w., ikonostas z XVII w.
Obecnie kościół rzymskokatolicki.

 

 

 

Szczawnik

Dawna cerkiew greko-katolicka p.w. Św. Dymitra.

szlak cer szczawnik


Obecnie istniejąca świątynia zbudowana została w 1841 roku, w typie sakralnego budownictwa zachodnio-łemkowskiego.
Posiada drewnianą konstrukcję zrębową i wieżę o konstrukcji słupowej.
Budynek trójdzielny i jednonawowy. Nad nawą i prezbiterium występują pozorne sklepienia zwierciadlane. Dachy są łamane, podbite gontem i kryte blachą. zdobią je trzy baniaste wieżyczki ze ślepymi latarniami.
Wnętrze cerkwi ma wystrój charakterystyczny dla budownictwa sakralnego greko-katolickiego byłego "klucza muszyńskiego". Większość znajdujących się tam zabytków pochodzi z XIX wieku. Jednak część z nich szczególnie cennych, ma wcześniejszy rodowód. Pochodzą prawdopodobnie ze świątyni, która pierwotnie stała na miejscu obecnej cerkwi.
Są to: późnobarokowy ołtarz boczny z 1729 roku z ikona "Przemienienia Pańskiego" oraz z obrazem "Chrystus w grobie". W ołtarzu zachwyca bogata ornamentyka roślinno-geometryczna zdobień. Podobny rodowód ma dzwon z 1707 roku. Na uwagę zasługują ponadto dwa obrazy ludowe pochodzące z późniejszego okresu: motywy z 1854 roku "Ukrzyżowanie" oraz ikona "Św. Barbara" z 1867 roku.
Prezbiterium od nawy dzieli późnobarokowy ikonostas z przełomu XVIII/XIX wieku, podzielony według tematyki. U samej góry umieszczone są obrazy Patriarchów Starego Testamentu, niżej  Matki Boskiej w różnych okresach jej życia, a jeszcze niżej Apostołów. Na wysokości ołtarza można zobaczyć obraz Św. Mikołaja, Matki Boskiej Gwiazdy Zarannej, Pana Jezusa oraz Św. Demetriusza patrona cerkwi, a najniżej sceny ze Starego Testamentu. 
Po wysiedleniu ludności łemkowskiej w latach 1945-47, cerkiew greko-katolicka stała się kościołem rzymsko-katolickim.

logo bez tła

baner 1

 

 

 

baner 2

 

 

 

banery ang dzieci

 

 

 

banery ang wyzywienie

 

 

 

KONTAKT EN

Newsletter